Previous slide
Next slide

VINTERBEKÆMPELSE

Når virksomheden skal fremstå præsentabel.
Glatførebekæmpelse er et perifert område for ens virksomhed, og det er svært at planlægge rationelt. Det er næsten umuligt at sikre, at den livsvigtige bekæmpelse af glatte veje/fortove bliver sat ind på det rigtige tidspunkt.

JN Ejendomsdrift står i dag for glatførebekæmpelsen i en lang række virksomheder, for offentlige vejmyndigheder og hos ejendoms- og boligselskaber. Vi har i gennemsnit ca 56 traktor igang på plads delen og 21 fortovsruter når vinteren træder i karater.

For os er glatførebekæmpelse et kerneområde om vinteren. Vi har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at sætte ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt.

Hvilke opgaver kan JN Ejendomsdrift løse for Dem ?

  • Vi rydder plads, fortov samt gårdfejning både med stor og lille traktor.
  • Vi har 24 timers døgnvagt, hvor vi overvåger vejret.
  • Vi er online med Vejdirektoratets følere på hovedvejene og online med Danmarks Metrologiske Institut samt Vejr 2.

Vi bruger:

Vejsalt: Er det mest benyttede afisningsmiddel.
Urea: Er et koncentreret gødningsprodukt.
Chlorcalcium: Er effektivt – men dyrt. 

Hvordan kan De benytte Vinterbekæmpelse?
Såfremt JN Ejendomsdrift står for glatførebekæmpelsen, får De også sikkerhed mod uventede store regninger. Hvor andre firmaer oftest fakturerer efter det medgående timeforbrug, giver vi en fast pris pr. rydning/saltning af Deres areal – uanset hvor højt sneen ligger, eller hvor meget salt/grus/urea vi skal bruge. Hvis De ønsker det, kan vi selvfølgelig tilbyde en fast pris på årsbasis. Det gør det lettere for Dem at budgettere, og De skal ikke tage højde for, hvor hårdt vejret udvikler sig.