Viceværtservice

Når virksomheden skal fremstå præsentabel.
På alle virksomheder- store som små- er der en række praktiske opgaver, som ofte falder uden for de tekniske afdelingers regi, og hvor det er svært at finde en mand, der kan påtage sig alle opgaverne. Resultatet er derfor i mange virksomheder, at opgaverne bliver løst tilfældigt og med stærkt svingende kvalitet og ofte af medarbejdere, som langt mere effektivt og produktivt kan bruges andre steder i virksomheden.

Løsningen er en viceværtaftale med JN Ejendomsdrift. Med sådan en aftale garanterer vi for, at alle de nødvendige viceværtopgaver bliver løst korrekt og til tiden – og af kvalificerede folk.

Hvilke opgaver kan JN Ejendomsdrift løse for Dem?
Praktisk taget alt, hvad der har med pasning og pleje af Deres udenomsarealer samt indendørsarealer :

  • Areal/ gårdfejning, brøndrensning, ukrudtbekæmpelse og storskraldshåndtering.     
  • Pæne ryddede sti arealer.
  • Vi står for, at der altid er fejet blade op. Vi sørger for oprydning, fejning af deres stisystemer. etc.
  • Åbne/ lukkeservice – åbning af porte/ døre, alarm tilslutning, kontrol af vinduer og døre, flaghejsning etc.                             
  • Tilsyn med tekniske installationer såsom varmecentraler, ventilation, brandalarmer, lyskilder,    el tavler, adgangskontrol etc.                        
  • Alle typer rengøring – fra trappevask og vinduespolering til skadedyrsbekæmpelse og fjernelse af graffiti etc.
  • 24 timers døgnvagt samt håndværker styring.
  • Flytning af kontormøbler, skriveborde, skabe, billeder o.s.v.
  • Vi er den sprællemand man altid står og mangler.

Hvordan kan De benytte Viceværtservice?
Selv om vores viceværtafdeling kan stå 100% for pasning af deres udenomsarealer samt indendørsarealer, er det ikke et krav at få hele vores service pakke. Vi udarbejder et forslag til en servicepakke med udgangspunkt i Deres ønsker og behov.

Vi kan også tilbyde at løse enkeltstående akutte opgaver.

Kontakt JN Ejendomsdrift hvis De ønsker yderligere information om, hvordan De kan overlade dele eller hele driften og opsynet af Deres ejendom til JN ejendomsdrift.