Gartnerservice

Når virksomheden skal fremstå præsentabel. 
Udenomsarealerne er en vigtig del af virksomheden image over for kunder, leverandører og forretningsforbindelser. Så det kan betale sig at sørge for, at p-pladsen, græsplæner, stier, bede, hække etc. præsenterer sig pænt. Men det koster, hvis De vil løse opgaven selv, både i form af maskiner og medarbejdere med den rette faglige kunnen. En fornuftig løsning er derfor et samarbejde med JN Ejendomsdrift. Dette giver Dem sikkerhed for at opgaverne løses korrekt og til tiden – og til en aftalt fast pris

Hvilke opgaver kan JN Ejendomsdrift løse for Dem?
Praktisk taget alt, hvad der har med pasning og pleje af deres udenomsarealer :

  • Altid veltrimmede plæner                              
  • Vi slår græsset, fjerner ukrudt, blade etc..
  • Flotte hække året rundt.                                
  • Vi klipper Deres hække efter artens behov.
  • Rene og smukke bede.                                 
  • Vi luger, beskærer, oprensning, vanding etc.
  • Pleje af træer og buske.                    
  • Vi foretager beskæringer, ukrudtsbekæmpelse og vander i tørkeperioder.
  • Pæne ryddede sti arealer.                            
  • Vi fortager en oprydning, fejning, ukrudtsbekæmpelse af deres stisystemer.                    


Hvordan kan De benytte Gartnerservice?
Selv om vores gartnerafdeling kan stå 100% for pasning af Deres udenomsarealer, er det ikke et krav.

Vi udarbejder et forslag til en servicepakke med udgangspunkt i Deres ønsker og behov.

Vi kan ligeledes tilbyde at løse engangs opgaver.

Kontakt JN Ejendomsdrift hvis De ønsker yderligere information om, hvordan De kan skabe grønne og frodige udenomsarealer ved Deres virksomhed i samarbejde med os.