BEKÆMPELSE AF BJØRNEKLØR

VI UDFØRER VANDING MED VORES TRAKTOR OG 10 M3 VANDVOGN .

Vognen er opbygget med

½ tomme slange bagud 200 meter

2  tomme slange i her side 20 meter

1  tomme slange i her side 150 meter

Bede kan vandes i en brede op til  20 meter

 

Vandingen af træerne kan bestå af vanding i vandingsposer

Vanding af buske / hække kan vandes med vandingsanlæg eller slange.

Vi har også opgaver med bl.a. vanding af bede og græsplæner. 

 

Alle nyplantede træer skal vandes den først kommende sommer efter plantningen fra 15 april til 15 oktober.  Desuden skal der gødes i april og juni med NPK gødning eller lign.

Dette gælder for alle nyplantede træer også dem som blev plantet i efteråret.